Tilbake til startsiden

Lille Nadderud

Se også detaljkart

Lille Nadderud var et småbruk under Nadderud. og det lå der Gamle Ringeriksvei 63 ligger i dag. Plassen ble solgt fra Nadderud til Ruth og Fridthjof Bengtson som da ble selveiere.
Omkring 1924 ble småbruket utparsellert til villatomter.

Det er funnet en skafthulløks på stedet. En skafthulløks er en øks fra yngre steinalder (4000 fvt. - 1800 fvt.) der det er slipt hull i steinen til å sette skaftet i.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum bibliotek

Digitalarkivet

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Lille Nadderud 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Vaskedag på Lille Nadderud 1924. Kilde: Bærum bibliotek
Plassen Lille Nadderud lå der huset midt i bildet ligger i dag (2018). Øygardveien svinger inn mot høyre. Foto: Knut Erik Skarning