Tilbake til startsiden

Oslo International School, tidligere Den amerikanske skolen

Se også detaljkart

Oslo International School (OIS) har adresse Gamle Ringeriksvei 53.

Den britiske skolen og Den amerikanske skolen, som lå i dette området tidligere, ble overtatt av Oslo International School i 1994. Se mer om Den amerikanske skolen nedenfor.

Oslo International School er en uavhengig grunnskole og videregående skole med International Baccalaureate. Skolen ble grunnlagt i 1963. Den drives som en nonprofitt stiftelse.
Skolen har også egen barnehage.

Oslo International School tilbyr en utfordrende internasjonal utdanning på engelsk til barn av alle nasjonaliteter som oppholder seg i Osloområdet i en bestemt periode, eller som er interessert i en internasjonal utdannelse.

Skolen er godkjent etter opplæringsloven og er ikke en privatskole etter Privatskoleloven.

Skolen hadde ca. 600 elever og 80 ansatte i 2014.

Mer om International Baccalaureata finnes på Wikipedia.

Den amerikanske skolen
Tidligere lå Den amerikanske skolen på dette stedet. Den ble etablert i 1948.
Skolen ble drevet av det amerikanske forsvarsdepartementet og var beregnet på barn med foreldre ansatt i det militære og i utenrikstjenesten. Andre barn kunne også komme inn når det var plass. I 1977 gikk det 279 elever fra 13 land på skolen. To av disse var norske. Stort sett ble det undervist etter amerikanske pensumlister.

Elevene lærte også norsk, og skolen la stor vekt på at elevene skulle bli kjent med norske barn. Blant annet reiste elevene sammen med norske elever på leirskole.

Det fantes mange tilsvarende skoler i NATO-land i Europa. Norge hadde også amerikanske skoler i Stavanger og Bergen.


Kilder:

Wikipedia

oslointernationalschool.no

Budstikka 3. juni 1977

 


 

Den amerikanske skolen 1968. Sett fra sydvest. Vi ser Gamle Ringeriksvei og Presterud gård foran skolen. Kilde: Bærum bibliotek
Oslo International School 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning