Tilbake til startsiden

Øygarden (Ødegården)

Se også detaljkart

Øygarden (Ødegården) var en husmannsplass under Nadderud. Den er avmerket på kart fra 1825. Navnet viser at det på stedet tidligere har vært en selvstendig gård som ble lagt øde. Senere ble eiendommen underlagt Nadderud.

Navnet på gården har gitt opphav til navnet på veien Øygardveien.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28


Kilde:

Arve Furu, innehaver av Furu Smie

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

I området ved lyskasteren og videre bakover lå Øygarden (Ødegården). Bildet er tatt fra sydvest i 2018. Nadderud stadion ligger til høyre. Foto: Knut Erik Skarning