Presterud Veksthusgartneri

Se også detaljkart

Presterud Veksthusgartneri, også kalt Gartneriet Hvidtfeldt, lå nær krysset
Gamle Ringeriksvei - Volten. Gartneriet ble i 1939 oppført med 20 dekar (mål) dyrket jord, 12 av dem med blomster, resten med poteter, brakk og "annet".

Gartneriet ble nedlagt omkring 1970 og utparsellert til boligtomter.
En beboer i en av boligene forteller at de brukte stein fra gartneriet til grunnmurene i noen av de nye boligene.


Kilder

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

 

Gartneriet lå på det området vi ser på bildet. Bildet er tatt fra nordøst, nedover veien Volten i 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden