Tilbake til startsiden

Åsbråtan (Aasbraaten) var en husmannsplass under Løken.

Plassen er nevnt i 1801 og ble tidlig fradelt Løken. Første eier var stattholder Herman Wedel Jarlsberg i 1826. Senere ble plassen kjøpt av Bærums Verk.

Åsbråtan lå øst for Hammerbakken og Høybråtan og var et relativt stort bruk med mye jord. Plassen var innrammet av steingjerder.

I 1865 er det registrert at det på plassen var 1 ku, de sådde 1/4 tønne bygg, 3/8 tønne havre og satte 1/2 tønne poteter.

På begynnelsen av 1900-tallet ble husene revet og jorden benyttet av Bærums Verk.

En del av plassen er blitt til boligområdet Løkenhavna.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Se også Detaljkart

Rester av det gamle steingjerdet rundt Åsbråtan ligger mellom parkeringsplassen ved Riskegrenda og bakken ned mot Løkenlia barnehage. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Åsbråtan

Omtrent midt i bildet, omkring Riskegrenda 10 - 12, lå husmannsplassen Åsbråtan.
Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning