Tilbake til startsiden


Lille Kolsås ligger 291 meter over havet.

Bygdeborgene skulle gi vern mot fremmede inntrengere, sannsynligvis i folkevandringstiden 
(400 evt. - 600 evt.). De kan også ha vært kultsteder, der bygdefolket samlet seg ved spesielle anledninger.

I Kolsåsområdet er det fire bygdeborger: Borgen på Gråmagan, Vestre bygdeborg, Tjuvenborg og borgen på Lille Kolsås.

Borgen på Lille Kolsås ligger innenfor Løkens utmark og er vendt mot denne gården. Løken ble sannsynligvis ryddet i jernalderen (500 fvt. - 1030 evt.). Borgen er også fra jernalderen. Borgen er også vendt mot Bryn.

Borgen på Lille Kolsås var utilgjengelig fra alle kanter, unntatt fra nord, hvor den var sperret av en til dels meget lav og i dag gjengrodd mur. Muren er rundt en meter høy og har en bredde på rundt 3,5 meter. Midt på borgområdet finnes et myrhull. Det var viktig å ha tilgjengelig vann når man skulle oppholde seg lenge på stedet.

Man tror at det i tillegg til selve jord- eller steinoppbygningen også var et palisadeverk. I disse palisadene ble det brukt lange tømmerstokker som enten sto på skrå støttet til muren, eller lå vannrett oppå eller under muren.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kulturminnesøk

En slik palisade sto trolig rundt bygdeborgen der det ikke var bratte fjell som hindret fiender å angripe.
Kilde: Historie og Kulturlandskap
Lille Kolsås. Her lå bygdeborgen. Vi ser at borgen var utilgjengelig fra flere sider.
Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki

Bygdeborgen på Lille Kolsås

Utsikt mot syd fra Lille Kolsås 2020. Foto: Knut Erik Skarning.
Bygdeborgen på Lille Kolsås lå i det grågrønne området. Kilde: Kulturminnesøk