Tilbake til startsiden


Grindstua (Grinistuen) var en husmannsplass under
Vøyen.

Plassen lå omtrent der Grindstuveien 57 ligger i dag.

Plassen ble fradelt Vøyen etter år 1900.


En gammel kjørevei gikk fra Vøyen til Bryn og Belset, I grensa mot
Bryn sto grinda som har gitt plassen navn.

Grindstua er nå utparsellert til boliger.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

 

 

  

Se også Detaljkart
Grindstua lå i dette området. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Grindstua