Tilbake til startsiden


Kullebundsbråten, også kalt Kølabonnsbråtan, Plassen og  Pladsløkken, var opprinnelig husmannsplass under Bryn.

Adressen er Olaf Bryns Vei 19.

Plassen ble solgt ut så tidlig som i 1805, og utviklet seg til et småbruk.

I 1939 var bruket 23 dekar (mål) stort.
Småbrukeren Hans Johansen hadde da 1 kalv, 2 kyr, 70 høns, og 18 kyllinger. Han dyrket
2,5 dekar havre, 3 dekar grønnfôr, 1 dekar poteter og 0,5 dekar jordbær. På Plassen var det 30 frukttrær og 21 bærbusker.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Våningshuset 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Kullebundsbråten 2017. Det grå huset foran, midt i bildet, er våningshuset fra siste del av 1800-tallet. Huset til høyre er driftsbygningen fra samme tid. Ved huset til venstre ligger en kølabonn etter en kullmile. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Kullebundsbråten

Driftsbygningen 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Kølabonn