Tilbake til startsiden


Sagbakken, også kalt Bergerhaugen, Saugbakken og Saubakken, var et småbruk som ble skilt ut fra Berger.

Plassen lå på en haug øst for Rykkinnveien, og ble senere utparsellert til boliger.
Her lå trolig Berger sag.

Operasangerinnen og sangpedagogen Mimi Hviid eide Sagbakken i 1939. Hun bodde sammen med pianistinnen Anna Holen.

Bedriften Gjeteren, drevet av Leif Lebesby, holdt til på Sagbakken fra 1938 til 1957.Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret


 

 

 

  

Sagbakken 1954. Sett fra syd. Til venstre ser vi driftsbygningen. Bak denne ser vi stabburet. Bolighuset ligger til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Sagbakken 2020. Vi ser bolighuset som er fra midten av 1800-tallet. Stabburet og driftsbygningen, som vi ser på bildet nedenfor, lå til høyre for dette huset. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Sagbakken