Tilbake til startsiden


Dalbolåven eller Dalboløa er en utlåve som ligger i Kolsås - Dælivann verneområde og tilhører Dalbo. Låven har adresse Dæliveien 101 og ligger nær stedet husmannsplassen Hestehagan (Hestebråtan) lå. Se Detaljkart. Låven kalles også Hestebråtlaet.
En utlåve var en låve der man samlet fôr om sommeren og kjørte dette hjem til gården senere, kanskje på vinterføre.

Låven ble oppført mellom 1857 og 1875 av Erik Østby (1809-1875), som eide Dalbo og var bestyrer på Bærums Verk.

Låven ble oppført i en periode hvor det var behov for å lagre stor mengde høy for vinterfôr til husdyrene. Låven ligger adskilt fra gården, ute på jordene, noe som gjorde avstanden kortere da høyet ble slått og skulle lagres, samtidig som brannfaren på selve gården ble redusert. De fleste gårdene hadde flere utlåver, men denne er en av de få som fortsatt er bevart i Bærum, sammen med utlåvene ved Øverland og Store Stabekk.

Låvens konstruksjon forteller at en dyktige håndverker har vært byggmester. Man tror at store deler av bærekonstruksjonen i veggene er satt sammen på bakken og deretter reist opp og føyet sammen med de øvrige bygningselementene.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Dalbolåven 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Dalbolåven

Nærbilde av låven 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Låven står på tolv opprinnelig tørrmurte fundamenter som betyr at steinene er satt sammen uten noe bindemiddel. De midterste fundamentene er blitt forsterket og delvis erstattet. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning