Tilbake til startsiden


Haugbakken
er et gammelt stedsnavn etter høyden nordvest for Evje skole. Over denne høyden gikk den gamle malmveien fra Sandvika til Bærums Verk.

Ved Haugbakken lå to husmannsplasser under Helgerud, en på hver side av den gamle veien.

Plassene ble fradelt etter år 1900.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Brun strek viser hvor den gamle malmveien gikk. Kilde: Bærumskart

Haugbakken og malmveien

Slik ser Haugbakken ut i dag (2020). Det brune huset til venstre (bak gjerdet) er
Evje skolemuseet
Evje skole. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning