Tilbake til startsiden


Marie Plahtes Minde lå i Dønskiveien 50.

Enkefru Marie Plahte, født Birch, skjenket 100 000 kroner til opprettelse av et tuberkulosehjem til minne om sin avdøde datter Marie, som døde 19 år gammel i 1898.

I 1897 skyldtes 30 av 111 dødsfall i Bærum lungetuberkulose ("tæring"), og det var mest unge mennesker som ble rammet.

Hjemmet ble bygget på Dønski og sto ferdig i 1907. Marie Plahte ga i 1917 ytterligere 100 000 kroner til hjemmet, og tuberkulosehjemmet ble bygget ut og ble mer å anse som en kuranstalt. Det var i drift som institusjon for tuberkulosepasienter frem til 1951.

Institusjonen ble i 1963 til Marie Plahtes aldershjem, en avdeling under Dønski bo- og behandlingssenter, drevet av Bærum kommune. I dag driver kommunen familie og aktivitetssenter i bygningene. Marie P holder også til her.

Marie P
Marie P er et nærmiljøsenter som driver et mangfold av aktiviteter hver dag (hverdager) for barn fra 10-18 år. De drar på turer, gjør aktiviteter på senteret og jobber med utfordringer i samfunnet på smarte og innovative måter.
Her får ungdommen også hjelp til lekser, og de kan være med på kurs eller bare "henge" sammen med venner.

Mer om Marie Plathe
Marie Plahte (1852–1937) drev gården Høvik Nordre i mange år etter at hennes mann, grosserer Frithjof Plahte, døde i 1899. En av døtrene fra andre ekteskap, Marie, døde av tuberkulose, og moren, Marie Plathe, ga da et større beløp til bygging av sykehuset på Dønski som fikk navnet Marie Plahtes Minde.
Marie var svært musikalsk og spilte blant annet med Edvard Grieg. Hun var gudmor til litteraturhistoriker Francis Bull. Far til Francis Bull, Edvard Isak Hambro Bull, var familiens huslege og gode venn.


Mariehaven bo- og behandlingssenter (sykehjem)
I mai 2009 ble
Mariehaven bo- og behandlingssenter bygget i moderne funkisstil i Dønskiveien 46 offisielt åpnet. Senteret ligger rett syd for Marie Plahtes Mindes gamle, ærverdige bygninger.
Mariehaven bo- og behandlingssenter består av to avdelinger. Avdeling 1 er for personer med demens, og avdeling 2 er en sykehjemsavdeling.
Mariehavens venner bidrar med aktiviteter på senteret.
Mariehaven har mange frivillige som bidrar aktivt til en bedre hverdag for pasientene.


Mariehaven bo- og behandlingssenter heter i dag (2020) Mariehaven sykehjem.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Marie P

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Mariehaven sykehjem. Bærum kommune

Budstikka 2. november 2020

Marie Plahtes Minde 1950. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Øverst ser vi Marie Plahtes Minde. Nederst ser vi Mariehaven bo- og behandlingssenter. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Marie Plahtes Minde, Mariehaven bo- og behandlingssenter (sykehjem)
og Marie P

Marie Plahtes Minde 1910. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Marie Plahtes Minde. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Marie Plahtes Minde. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning