Tilbake til startsiden

Rølles var en husmannsplass under Dæli. Den tidligste registeringer av husmenn på plassen er fra folketellingen i 1825. Ved tellingen i 1886 er husmannen oppført som selveier. Småbruket ble i 1917 kjøpt opp av Dalbo.

Plassen hadde i 1865 2 kyr, 2 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne hvete, 1/4 tønne bygg, en tønne havre, 1/8 tønne erter og satte 2 1/2 poteter.

Plassen er antagelig oppkalt etter et sted ved Sande i Vestfold. Navnet kan bety et sted som ikke har rust (sykdom) på kornet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Rølles)

Lokalhistoriewiki (Om Dalbo)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Kolsås Dælivannområdet

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Rølles. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Rølles

Rølles 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning