Tilbake til startsiden

Stanga avlastningssenter, ofte kalt bare Stanga, har adresse Stanga 19.

Senteret ble etablert i 1997 og er et avlastningstilbud til familier med særlig tunge omsorgsoppgaver. Ifølge Bærum kommune - Stanga avlastningssenter tilbyr de nå (2020) hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år med psykiske problemer.

På Stanga er det forskjellige innendørs aktiviteter som data, TV-spill, air hockey, brettspill og ulike formingsaktiviteter. Det er utstyr til utendørs aktiviteter med skøyter, akebrett, ski, sykler og ball.
I tillegg til dette benytter senteret seg av eksterne aktivitets- og kulturtilbud.

Senteret drives av Bærum kommune.

På stedet lå opprinnelig statsminister Emil Stangs sommerbolig.
Emil Stang kjøpte den nordvestre delen av Evje omkring 1870 og bygget en villa der. Her bodde han, for det meste om somrene, frem til sin død i 1912.

Emil Stang var en norsk jurist og politiker. Han var Norges statsminister fra 1889 til 1891 og fra 1893 til 1895. Emil Stang var en av grunnleggerne av partiet Høyre. Han var sønn av statsminister Fredrik Stang. Emil Stang har gitt navn til Emil Stangs vei.

Stangs hus ble tatt i bruk som legebolig for Bærum sykehus.

Senere brant huset ned, men et nytt hus ble reist, og det er nå Stanga avlastningssenter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune - Stanga avlastningssenter

Informasjonsfolder - Stanga avlastningssenter

Bærumskart

Aass, Hjalmar. (2005). Evje ved Sandvika - en fredet plass på landet for statsminister Emil Stang. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 45

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Stanga avlastningssenter 2020. Sett fra øst. Vi ser det gamle Bærum sykehus bak.
Foto: Knut Erik Skarning

Stanga avlastningssenter. Tidligere Overlegebolig og Emil Stangs sommerbolig

Emil Stangs sommerbolig. Kilde: Aass, Hjalmar. (2005). Evje ved Sandvika - en fredet plass på landet for statsminister Emil Stang. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 46.