Tilbake til startsiden


Vang var et småbruk som tidlig ble skilt ut fra Vøien. Adressen er Vangkroken 12.

Muligens var dette det gamle underbruket Vebekk, bosatt i yngre jernalder.

Navnet Vang tilsier at det kan ha vært et samlingssted i tilknytning til en større kultplass.

I 1939 var det ca. 200 dekar (mål) stort, hvorav 183 dekar var jordbruksareal. Besetningen var
3 hester, 1 kalv, 1 okse, 1 kvige, 1 ku og 2 kje. Brukeren Eilif Arneberg dyrket 26 dekar vårhvete, 4 dekar rug, 20 dekar havre og 4 dekar poteter.

Vang var i en periode drevet av arkitektbrødrene Arnstein og Eilif Arneberg, men er nå utparsellert til boliger og industri.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Her lå småbruket Vang. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Vang