Tilbake til startsiden

Vestre Bærum prestegård var bolig for sognepresten i Vestre Bærum. Boligen har i dag adresse Evjebakken 23. Arkitekt var landbruksingeniør Ulrik Sverdrup.

Boligen ligger på Evjes grunn, som var kirkegods til 1840. I 1912 fikk kirken, representert ved Opplysningsvesenets fond, igjen eierskap over eiendommen, nå med en nyoppført sogneprestbolig. Betegnelsen "prestegård" er ikke korrekt siden det alltid har vært snakk om et bolighus med hage.

Sogneprest Johan Fredrik Lund ga i 1909 uttrykk for sin bolignød. Han kontaktet både Kirkedepartementet, og dessuten Bærum sognestyre for å sanke støtte til sin søknad om å få en egen prestebolig.
Boligen ble bygget etter mange diskusjoner om beliggenhet og finansiering, og sognepresten kunne flytte inn 4. november 1912.

Eiendommen har senere vært bolig for prestene i Helgerud kirke. Den er nå registrert som kulturminne.

I januar 2004 ble eiendommen solgt til Tårnsvalen Barnehage AS. Barnehagedriften ble det imidlertid ikke noe av, da eiendommen ble solgt videre allerede samme år til en privatperson.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Budstikka 23. mars 2004

 

 

  

Uthuset ved Presteboligen 2020. Huset er fra omkring 1920. Sett fra vest, fra Evjebakken. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Presteboligen 2020. Huset er fra omkring 1920. Sett fra vest, fra Evjebakken.
Foto: Knut Erik Skarning

Vestre Bærum prestegård