Tilbake til startsiden

Enkelte familier befant seg på begynnelsen av 1900-tallet i en akutt bolignød. Noen hadde det så vanskelig at de ikke fant annen løsning enn å søke til arrestlokalene i fengselskjelleren for natten. For å avhjelpe situasjonen, besluttet formannskapet i 1917 å bygge to boliger for husville; en i Østre og en i Vestre Bærum. Komiteen som ble nedsatt, ga arkitekt Olav Boye i oppdrag å tegne tre alternativer til husvillebolig med åtte enheter.

I 1919 ble husvilleboligen i Vestre Bærum, Vinderen husvillebolig, oppført på høyden øst for Rudsveien, på grunnen til husmannsplassen Videren. Adressen er i dag Rudsveien 45.

Husvilleboligen var i bruk til etter andre verdenskrig (1940 - 1945). Den brant ned tidlig på 1970-tallet. I dag ligger det et nytt hus på eiendommen.

Husvilleboligen i Østre Bøærum lå på Bråten.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Bærum kommune- månedens kulturminne

 

  

Se også Detaljkart
Vinderen husvillebolig 1919. Kilde: Bærum bibliotek

Vinderen husvillebolig

Slik ser det ut i dag (2020) der Vinderen husvillebolig lå. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Vinderen husvillebolig 1920. Dette er samme hus som ovenfor, men sett fra den andre siden. Kilde: Bærum bibliotek