Tilbake til startsiden

Vinderen var en husmannsplass under Dønski. Plassen er avmerket på kart fra 1825.

Fra slutten av 1800-tallet ble plassen tatt i bruk som bolig for gårdsfolk på Dønski.

Det sto en rødmalt stue på stedet frem til 1970-tallet. Se bildet ovenfor. Senere ble området bebygget med blokker og rekkehus.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

  

Se også Detaljkart
Vinderen 1960. Denne rødmalte stue var alt som da sto igjen. Kilde: Bærum bibliotek

Vinderen

Slik ser det ut i dag (2020) der Vinderen lå. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning