Tilbake til startsiden


Litt syd for Bærum sykehus lå et sted som ble kalt "Kjempegraven". Statsminister Emil Stang eide området. Her var det et grustak hvor man tok grus til veiene på gårdene og spaserveiene i skogen. Her sto også 12 kampesteiner, som var 50 - 75 cm høye og tilsvarende brede, og som dannet en firkant. Navnet "Kjempegraven" hadde statsminister Stang gitt området på grunn av dette fortidsminnet.

Under grusgraving i 1877 fant man en steinøks 6 meter under bakken, i den delen av firkanten som lå på Evjes grunn. Der øksen ble funnet, var det trekull, som statsminister Stang i lang tid oppbevarte på sitt skrivebord i en stivsnippeske. Man tror ikke at kampesteinene og steinøksen har noen direkte sammenheng med hverandre.

Senere har det ikke vært mulig å påvis eksakt hvor kampesteinene lå.

Emil Stang var stortingsmann i to perioder, og var stortingspresident i 1889. I 1901 ble han høyesterettsassessor (juridisk embetsmann). Han var statsminister i høyreregjeringen fra 1893 til 1895. Emil Stang har gitt navn til Emil Stangs vei.
Emil Stang var sønn til statsminister Fredrik Stang.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også Detaljkart

Kjempegraven