Tilbake til startsiden

Bjørnenga

Se også detaljkart

Bjørnenga (Bjørnen) var en gammel husmannsplass på den nåværende parsell Lille Oust. Navnet skriver seg fra et skjær som ligger rett syd for øya, og som i 1555 ble kalt Bjørnen.

I 1791 fantes det ikke noe beboelseshus på stedet, bare en gammel låve.

Jordveien oppgis i 1866 til 12 dekar (mål).

Senere ble det oppført et våningshus, men dette ble flyttet til Storenga i 1899 i forbindelse med at parsellen ble solgt til A/S Lille Oust.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

SEFRAK-registeret

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

 

Her lå husmannsplassen Bjørnenga. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no
Bjørnenga lå i dette området