Tilbake til startsiden

Storenga

Se også detaljkart

Storenga var en husmannsplass under Oust.

Et hus ble flyttet til Storenga fra Bjørnenga til Storenga i 1899 i forbindelse med at parsellen Bjørnenga ble solgt til A/S Lille Oust.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik ser det ut i dag (2017) der husmannsplassen Storenga lå. Kilde: kart.1881.no
Storenga 2021. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning