Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

På bildene ovenfor ser vi det området som ofte kalles Gamle Fornebu og som lå på den nordre delen av Fornebulandet (Fornebu nord). En del av byggearbeidet her ble påbegynt rett før andre verdenskrig (1940 - 1945), og ble fullført at tyskerne.

Flytårnet Kultursenter/Gamle Fornebu Kultursenter holder til i de gamle verkstedbygningene. På området er det (2018) nesten 100 atelierer og verksteder med blant annet billedkunstnere, treskjærere, keramikere, billedhuggere, glasskunstnere, fotografer, musikere, rammemakere og interiørdesignere.

Flere museer holder også til på området. Blant annet finner vi Fornebuhistorisk museum som åpnet i 2016. Museet er en lokalhistorisk samling som drives av Fornebuhistorisk forening. Formålet er å dokumentere og formidle historien til Oslo Lufthavn Fornebu. Det står mer om museene på Fornebu i artikkelen: Frodahl, Bjørn. (2014). Museene på Gamle Fornebu. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 54

Kontrolltårnet ble påbygget i 1966 slik at det fikk 8 etasjer.Kilder:

Kommuneplan 3 Fornebu. 2017

 

 

 

  

 

 

Her er en beskrivelse av det vi ser på det øverste bildet. Kilde: Kommuneplan 3 Fornebu 2017
De første bygningene ved flyplassen. Gamle Fornebu
Slik så det ut i 2016 på det området der de første bygningen på flyplassen ble reist fra 1939 og utover. Sett fra syd. Nedenfor er bygningene beskrevet i detalj.
Kilde: kart.1881
I 1939, da flyplassen ble åpnet, var bare dette huset helt ferdig. Det fungerte som ekspedisjon (terminalbygning), kontorbygg og restaurant frem til 1942. I dag (2018) er denne bygningen restauranten Odonata. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Terminalbygningen 1958. Sett fra vest. Den runde første terminalbygningen ligger bak bussene til venstre. Kontrolltårnet, også til venstre i bildet, er enda ikke bygget på til
8 etasjer. Kilde:
Bærum bibliotek
Første terminalbygning og restaurant. Nå restaurante Odonata
Tidligere Kontrolltårn
Tidligere Hangar
Brannstasjon
Tidligere verksteder. Nå Kulturaktiviteter
Tidligere terminalbygning
Opprinnelig bunker fra 1940
Opprinnelig fyrhus for hangaren
Opprinnelig vaktstue og fengsel