Tilbake til startsiden

Nansenparken

Se også detaljkart

Nansenparken er en 200 dekar (mål) stor park for rekreasjon, innviet 2. september 2008.

Navnet kommer av at polarhelten Fridtjof Nansen bodde like ved, og hans sønn Odd Nansen var arkitekten som tegnet Fornebu lufthavn.

Plankonseptet for Fornebuområdet baserer seg på finske Helin & Siitonens vinnerutkast fra arkitektkonkurransen om et helhetlig preg på Fornebu i 1998; En stor sirkulær ringvei avgrenser et slakt, skålformet landskap med en sentral park, hvor syv "grønne armer" leder fra parken ut mot sjøen i ulike himmelretninger. Se nederste bilde. Landskapsarkitektfirmaet Bjørbekk & Lindheim vant konkurransen om utforming av parken i 2004. Parken ble bygget fra 2004 under ledelse av Norconsult. Kostnadene var 100 millioner kroner. Pengene kom fra salget av Fornebu lufthavn, som ble lagt ned ti år tidligere.

Ved inngangen til parken fra nordøst ligger Café Odonata.

I 2011 ble det avduket en statue av Fridtjof Nansen på en kunstig oppbygget kolle.

I 2010 ble parken nominert til den spanske landskapsprisen Rosa Barba European Landscape Prize. Her kom den til finalen. I 2013 fikk parken Bærum kommunes arkitekturpris. Parken ble kåret til Årets grønne park i 2013 av Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML).

Grunnen til den store interessen i utlandet, er trolig at det å gjøre om flyplasser til parker er aktuelt mange steder i verden.

I Nansenparken har man vært opptatt av å trekke områdets fortid som flyplass inn i parkens utforming. Vi finner lange rette linjer som symboliserer rullebaner.
De små grønne lysene langs festplassen skal symbolisere flyplassens landingslys.
Nye kunstige koller er bygget som en erstatning for kollene som engang lå her i dette frodige jordbrukslandskapet før flyplassens tid.

Midt i parken ble det anlagt en stor dam. Parken skal ta imot alt overflatevannet som kommer fra boligområdene rundt den. Vannet ledes i kanaler på overflaten til den sentrale dammen der det pumpes opp i områder hvor det renses og deretter resirkuleres. I alt arbeidet med parken har det vært et økologisk perspektiv. All masse, også den forurensede, skulle bli på området.

Det er også flere mindre lekeområder for barn spredt i parken.

I dag (2022) bidrar beboerne med nærmere to millioner kroner til drift og vedlikehold av parken. Dette betales gjennom Fornebu Driftsforening som eies av Obos og sameiene. Ordningen er omdiskutert siden andre offentlige parkområder i Bærum ikke driftes med tilskudd fra beboerne omkring.


Kilder:

nowiki.org

arkitektur.no

Budstikka 31. oktober 2013

Budstikka 28. mai 2022

 

 

Ovenfor: Nansenparken sett fra syd.

Til høyre:
Statue av Fridtjof Nansen laget av Per Ung.

Foto: Knut Erik Skarning
Ved Nansenparken ligger en del murkonstruksjoner som viser hvor nord-sydrullebanen på flyplassen lå. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Bildet viser at parken hadde syv "grønne armer". Se teksten nedenfor. Kilde: Wikipedia
Nansenparken