Tilbake til startsiden

Rusegropa

 

Se også detaljkart

Rusegropa lå litt sydvest for der Fornebutjernet opprinnelig lå (se oversiktsbilder), og var en fordypning i terrenget med en flere meter høy betongkonstruksjon i bakkant. Flyene ble transportert til rusegropa og rygget ned i den. Så kunne de teste flymotorene i stempelmotorfly og varme opp, ruse, motorene før flyene ble kjørt over til ekspedisjonsbygget for å ta imot passasjerer og bagasje.

Lyden fra rusegropa hørtes over store deler av Øøstre Bærum og førte til sterke protester, særlig når morgenflyene varmet opp fra klokken seks om morgenen.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

I dette området lå rusegropa. Bildet er tatt i 2016. Kilde: kart.1881

Rusegropa
Koksaverkstedet
Koksabukta