Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Det eneste byggverket som sto helt ferdig da flyplassen åpnet i 1939 var den sirkelformede kantine- og kontorbygningen nord på Fornebuområdet, nå Gamle Fornebu. Den fungerte som ekspedisjon (terminalbygning), kontorbygg og restaurant. Her holder (2018) restauranten Odonata til.

I 1964 sto den nye Terminalbygningen lengre syd ferdig. Se bildene ovenfor. Denne var tegnet av arkitekt Odd Nansen, sønn av polfareren og vitenskapsmannen  Fridtjof Nansen, og oppvokst på Polhøgda bare et steinkast fra lufthavnen. Arkitektkontoret til Odd Nansen tegnet også mange av de andre bygningene på Fornebu. De hadde også oppdrag knyttet til flyplasser i utlandet.

Terminalbygningen ble utsmykket med veggdekorasjoner som er tegnet av Kai Fjell og Snorre Andersen. Det fortelles at Kai Fjell hadde en annen maler til å utføre arbeidet. Kai Fjell likte ikke fly og flyplasser, og ville helst holde seg hjemme på Lysaker.

Terminalbygningen hadde to fløyer, en for innenrikstrafikk, og en for utenriks.
Det ble bygget pirer ut fra Terminalbygningen. I årenes løp ble disse utvidet og forlenget for å gi plass til stadig flere fly under ombordstigning og ved ankomst.
Det var opprinnelig ganger under bakken (kulverter/katakomber) som passasjerene måtte bruke for å komme ut til flyene.

I 2019 var det mulig å komme inn i terminalbygningen for å se de gamle dekorasjonene som er restaurert, og for å spise i kantinen. Dørene er åpne ved lunsjtider.
Bygningen er noe endret fra det opprinnelige, både når det gjelder fasaden og innvendig.

I 2019 ble Terminalbygningen benyttet til kontorbygg for IT Fornebu.


Kilde:

Store norske leksikon

 

 

  

 

 

Den nye Terminalbygningen
Slik så det ut på området i 1964. Sett fra sydvest. Vi ser Terminalbygningen fra 1964 midt i bildet. Oppe til venstre ser vi Fornebo hovedgård, rett bak terminalbygget ser vi Villa Birkeli (rødt hus med hvitt tårn) og helt ute til høyre ser vi det brungrå huset
Villa Høvde
(som senere ble revet). Kilde: Bærum bibliotek
Terminalbygningen fra 1964 er i dag (2018) en del av IT-Fornebu. Sett fra syd.
Kilde:
Google Maps
Ovenfor:
I Terminalbygningen var det
veggdekorasjoner av Kai Fjell og Snorre Andersen.
Kilde:
Lokalhistoriewiki

Til høyre ser vi en del av Braatens ekspedisjon. Kilde: Oslobilder
Terminalbygningen
Terminalbygningen 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Caravelle restaurant lå i den nye terminalbygningen. Kilde: Prospektkort