Tilbake til startsiden

Villa Gilje

Villa Gilje (Fjeld) har adresse Bombakken 8.

Eiendommen ble utskilt fra Fornebo hovedgård i 1895. Dette var maleren Erik Werenskiolds hjem fra 1897 til han døde i 1938.

Erik Werenskiold hadde illustrert Jonas Lies "Familen på Gilde" som kom ut i 1883, og som skildret en familie på en kapteinsgård i Valdres i 1840-årene. Villaen Gilje er åpenbart inspirert av dette miljøet.

Arkitekt var Halfdan Berle. Huset er bygget i sorenskriverstil med halvvalmet tak og utstrakt bruk av søyler. En senere eier var sønnesønnen J. E. Werenskiold.

På Lagåsen var det omkring år 1900 en gruppe intellektuelle som ble kalt Lysakerkretsen.
Se
egen omtale. Erik Werenskiold var en del av denne kretsen.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Finnes på bibliotekene i Bærum.


Kilder:

Bærumskart

Miljøstatus.no

Lønnå, Finn. (1981) Utparsellering av Fornebo fra 1890 og utover. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 23. Finnes på bibliotekene i Bærum.

Velkommen til Lagåsen (plakat). Fornebo Vel. Bærum kommune

Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Finnes på bibliotekene i Bærum.

 

 

 

 

Villa Gilje 1980. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Gilje 1982. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Gilje 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning