Tilbake til startsiden

Villa Høvde

Se også detaljkart

Villa Høvde ble tegnet av Arnstein Arneberg for verkseier Niels Juul og ble bygget i 1921. Anlegget hørte til de beste arbeidene til arkitekt Arneberg.

Villaen lå rett ved Terminalbygningen. Villa Høvde ble revet i 1978 i forbindelse med utvidelse av flyplassens parkeringsplass. Badehuset er revet og bygget opp igjen slik det så ut opprinnelig. En bro i naturstein er bevart.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.

Kilder:

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Budstikka 21. desember 2004

Bærum bibliotek

 

 

 

 

Villa Høvde 1968. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Helt ute til høyre ser vi det brungrå huset Villa Høvde som nå er revet. Vi ser Terminalbygningen fra 1964 midt i bildet. Oppe til venstre ser vi Fornebo hovedgård,
rett bak terminalbygget ser vi
Villa Birkeli (med hvitt tårn).
Kilde:
Bærum bibliotek
Badehuset til Villa Høvde 2018. Foto: Knut Erik Skarning