Tilbake til startsiden

Myrvang (Tjernsrud hønseri)

 

 

Se også detaljkart

Myrvang (Tjernsrud hønseri), var et småbruk nordøst for Tjernsrudtjernet. Eiendommen ble skilt ut fra Grav. Adressen er i dag Jarmyrveien 55. Det står nå et nytt hus på stedet.

Ragnvald Zeiffert kjøpte stedet i 1930 og dyrket opp 5  dekar (mål), bygget våningshus og anla et stort hønseri. Bygningen ble etter hvert ombygget til trevarefabrikk og senere til bolig.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

Der det hvite huset med flaggstang foran ligger lå Myrvang. Sett fra syd fra Jarmyrveien. Bildet er tatt 2019. Foto: Knut Erik Skarning