Tilbake til startsiden

Åsterud

Navnet Åsterud (Aasterud) kommer fra kvinnenavnet Aaste eller Aasta som trolig ryddet gården. Åsterud ble bosatt i middelalderen, antagelig en gang i perioden 1050-1350, på et område som hørte til Haslum eller Nes. Området ligger vest for Øverlandselven, på begge sider av Åsterudveien og vestover mot Dælivannet.
Som flere andre små gårder ble Åsterud ikke selvstendig gård igjen etter Svartedauden (1350), men kom under Østre Haslum. Utover på 1700-tallet brukte Haslum plassen Åsterud til havnehage og senere til engeland, som betyr at det ble hentet høy fra engene der.

Nordøst for tuftene etter plassen Åsterud og syd for Godthaab påviste E. Skjeldsvik delvis overgrodde steinlegginger i 1964, noe som kan tyde på tidlig dyrking. På åsryggen nord for Åsterud mot Øverland er det påvist groper i skogbunnen, som kan tyde på at det har ligget små tjæremiler her.

Nord på Åsterudområdet plantet Peter Øverland edelgran på et 5 dekar (mål) stort område. I dag har vi veinavnet Edelgranveien.

Se også Kart med historiske navn


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Kilder:

Mohus, Arne. (1996). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel
 

 

Se også detaljkart