Tilbake til startsiden

Øverlandselva bolig, tidligere Åsterudhjemmet

Se også detaljkart

På stedet var det opprinnelig et småbruk som ble fradelt Østre Haslum omkring første verdenskrig (1914 - 1918).
Like før andre verdenskrig (1940 - 1945) drev handelsgartner Marius Beining minkfarm på småbruket. På grunn av fluer og stank ble det store protester. Det endte med rettsak i 1945, og farmen måtte nedlegges.
Marius Beining begynte i stedet å dyrke orkideer på Søndre Økern (77/13).

Bærum kommune eide tomten og bygget på 1970-tallet Åsterudhjemmet bo- og arbeidskolletiv. Opprinnelig var det et hjem for eldre alkoholmisbrukere. Fra 1992 var det trenings- og rehabiliteringssenter for rusmiddelmisbrukere. Nå (2018) heter stedet "Øverlandselva bolig" og har omsorgsboliger for folk med problemer innen rus og psykiatri.

Nabohusene til omsorgsboligene hører til Sivilforsvaret.
Litt lengre ned i Åsterudveien ligger "Åsterud bolig" som er omsorgsboliger.

Kilder:

Mohus, Arne. (1996). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

Bærum bibliotek

Åsterudhjemmet bo- og arbeidskolletiv1981. Kilde: Bærum bibliotek
Der Åsterudhjemmet lå, ligger nå (2018) "Øverlandselva bolig" med omsorgsboliger for folk med problemer innen rus og psykiatri. Foto: Knut Erik Skarning