Tilbake til startsiden

Øverlandsbroen

Se også detaljkart

Øverlandsbroen er en gammel steinhvelvbro. Byggemåten var trolig kjent i Norge helt fra middelalderen (ca. 500 evt. - 1500 evt.), men det er først på 1600- tallet at vi finner teknikken brukt i brobygging. Med bruk av hvelv- eller buekonstruksjoner kunne man oppnå større spenn, i tillegg til at bæreevnen til broene ble større.

Øverlandsbroen ligger på det opprinnelige brostedet over Øverlandselven hvor biskop Jens Nilssøn red på sin visitasreise i 1594. Broen skal være bygget 1838, da Gamle Ringeriksvei fikk status som kongevei. Det innebar at den skulle være framkommelig med hjuldoning.
Kongeveien gikk over Stabekk og Bekkestua, forbi Haslum kirke, over Øverlandselven og opp forbi Øverland og plassen Svingen. Se også Krysset Murenveien - Ankerveien.

Broen er fredet.

Se også Middelalderveien og Økonomiske kart med historiske navn.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.

Kilder:

kulturminnesok.no

Rik på historie

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Øverlandsbroen 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Øverlandsbroen 2018. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Øverlandsbroen 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning