Enga (Engaplassen)

 

Enga var en husmannsplass under Nedre Haga.

Enga var en av de nærmeste naboene til Grini fangeleir. Den var okkupert av tyskerne som holdt sine drikkegilder der.

Syd for plassen sto en utlåve (uteløe), Engalaet,

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Enga 2019. Vi ser våningshuset fra omkring 1800. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Tilbake til startsiden