Tilbake til startsiden

Engalaet

 

 

Syd for Enga sto en utlåve, Engalaet, der det ble samlet høy om sommeren. Dette ble kjørt hjem til Haga på vinterføre.

Ved slutten av andre verdenskrig (1940 - 1945) hadde leirledelsen ved Grini fangeleir planer om å bygge en ny leir med plass til 10 000 fanger på området der utlåven sto. Planene ble aldri gjennomført.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

Bærumskart

  

Til venstre ser vi veien som går fra Ankerveien til husmannsplassene Enga og Lund. Engalaet lå i skogen vi ser bakerst, midt i bildet, på den andre siden av golfbanen. Det står et skilt med påskriften "Kulturminne" på grana til venstre på bildet. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Det står igjen noen steinmurer etter Engalaet.