Tilbake til startsiden

Nordjordslaet

 

Litt vest for der Fangeveien krysser Ankerveien, lå Nordjordslaet. Dette var en låve som var et velbrukt sted for inn- og utsmugling av til dels livsviktige beskjeder og meldinger til og fra Grini fangeleir under andre verdenskrig (1940 - 1945). Låven hørte til Øvre Haga.

Universitetsrektor Didrik Arup Seip og hans svoger biskop Eivind Berggrav, utvekslet mange viktige beskjeder her. Seip var Grinifange og ble senere sendt til Tyskland.


Kilde:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag 

Se også Detaljkart
Nordjordslaet lå litt til venstre for midten av bildet. Bildet er tatt fra øst, fra Fangeveien. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning.