Ondurhytta

I Kulturminner i Bærumsmarka (se kilder nedenfor) står følgende om Ondurhytta:

"Etter Nansens ferd over Grønland i 1888 ble det stiftet mange gutteklubber. Ondur kom til i 1891 og hadde først tilhold på Tangen ved Bogstadvannet. Ondur eller andor er kortskia med skinn under, som skiløperen sparket fra med. I 1900 flyttet klubben til Muren og bygget seg hytte og hoppbakke der. Ondur er omtalt i julenummeret av Norsk Idrætsblad i 1900. Ondurhytta er i dag i bruk som bolig. Miljøpartiet De Grønnes (MDGs) leder Rasmus Hansson bor på Ondurhytta (2017).

Ondurhytta hadde besøk av svenskeprinsen Gustav Adolf under en manøver Kongens Garde holdt i 1904, året før unionsoppløsningen.

Ondurbakken ligger i lia opp for hytta. Steinhoppet ligger like på nedsiden av veien til Brunkollen. Unnarennet er en oppbygget steinkul, og sletta var på jordet ved siden av hytta. Bakken tålte hopp på rundt 30 meter. Bestumspeiderne på hytta "Bento" ved Brunkollen ryddet bakken og hoppet der like før krigen."


Kilde:

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

 

Vi ser Ondurhytta til venstre på bildet, rett bak Muren, som er plassen vi ser til høyre. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Ondurhytta 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Her ser vi veien fra Muren oppover mot Brunkollen, rett ovenfor Ondurhytta. Steinhoppet i Ondurbakken kan vi se til høyre for veien. Ovarennet lå oppe til venstre. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Steinhoppet sett fra veien. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden