Tilbake til startsiden

Muren

Det fortelles at Mikkel Simensen først ryddet jord i skogen her i den tro at stedet lå i allmenningen. Han fikk husmannskontrakt i 1757. Muren lå under Østre Øverland.

Navnet kan ha sin opprinnelse i ordene mur eller myr. 

Våningshuset, til høyre på de øverste bildene ovenfor, er fra midten av 1700-tallet.

Muren var serveringssted fra 1930-tallet frem til 1987, bortsett fra en periode på slutten av
1960-tallet. På 1970-tallet ble Muren drevet med stor entusiasme av noen ungdommer med Håkon Haugli i spissen. Det var hektiske bakekvelder på hans mors kjøkken før helgene, og Håkon hadde personlig rekord på 300 boller på en kveld. Etterfølgeren, Håkon Hede, arrangerte ofte kanefarter og rideturer. Han gikk under navnet Hestemannen.
Høsten 1983 overtok Espen Valdar og Hermod Refsum driften av Muren, mens de bodde på Ondurhytta. De to ungdommene sto for en større oppussing og fikk lagt inn vann. Igjen ble Muren et godt besøkt serveringssted.

Senere, etter 1987, ble bygningene leid bort til fastboende, og dermed opphørte Muren som serveringssted.

Til erstatning for Muren satte kommunen i stand Nygård i som serveringssted i 1997/1998.

På oversiden av Muren ligger Ondurhytta, oppført av skiklubben Ondur i år 1900.


Kilder:

Budstikka 12.07.2017
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

SEFRAK-registeret

 

Muren 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Muren 1903. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Muren 1983. Peisestuen. Kilde: Bærum bibliotek