Nygård

Omtrent 200 meter øst for Muren ligger serveringsstedet Nygård. Nygård er en gammel husmannsplass under Haug gård fra midten av 1700-tallet. Plassen ble solgt til brukeren i 1848.

I 1917 kjøpte åtte menn fra de høyere samfunnslag småbruket og kalte det Nygaard A/S. De brukte plassen som sommersted for seg og sine familier.

Omkring 1960 ble eiendommen solgt til Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Bærum kommune overtok plassen i 1995, og stedet ble istandsatt ved hjelp av langtidsledige. I 1999/2000 ble et nytt toalettanlegg i halmbyggingsteknikk sammenføyd med driftsbygningen.

Serveringen på Nygård startet i 2001.

Ved åpningen av pilegrimsleden i Kulturvernåret 1997, var Nygård det første overnattingsstedet på den lange ferden mellom Oslo og Nidaros. Nygård har vært et viktig stoppested for alle Bærums 6.- klassinger som vandrer pilegrimsleden fra Haslum kirke til Lommedalen i regi av den Kulturelle Skolesekken.

Nå (2020) drives Nygård av aktivitetsfirmaet "Sommer Som Vinter" som også arrangerer små og store selskaper samt aktiviteter på forespørsel.
Den gamle låven er gjort om til serveringssted for turgåere og har plass til 50 personer. Hovedhuset har plass til 25. Det er mulig å leie hele gården.

Tunet består av våningshus fra første halvdel av 1800-tallet, kombinert bryggerhus og vognskjul fra slutten av 1800-tallet og driftsbygning. Driftsbygningen besto av stall, låve, fjøs og uthus. Uthuset raste sammen på midten av 1980-tallet og fjøstaket falt ned omkring ti år senere.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Skiforeningen.no

Bærum kommune. Månedens kulturminne.

SEFRAK-registeret

 

 

Nygård 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden