Tilbake til startsiden

Saghytta

 

Saghytta var en husmannsplass som lå under Øverland. Tidligere ble den av mange kalt Pettersenhytta. Den ligger ved krysset Ankerveien - Murenveien.

Hytta ble trolig bygget på slutten av 1800-tallet og skal ha vært i bruk frem til slutten av
1980-tallet.

Hytta tjente som husvære for dem som arbeidet på sagen som lå ved Ankerveien, 100 m lengre nordøst, nærmere Seterbekken. Dette var en lokomobilsag. En lokomobilsag ble drevet av en flyttbar dampmaskin.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

  

Saghytta 2009. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Veien til sagen gikk tidligere på nedsiden av Saghytta. Vi kan se rester av denne veien til høyre på bildet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning, 2019
Se også Detaljkart