Tilbake til startsiden

Gravhauger, rydningsrøyser og kalkbrudd på Sauejordet

 

 

Sauejordet finnes flere gravhauger, rydningsrøyser og kalkbrudd. Disse er registrert og lagt inn på Kulturminnesøk. Når man klikker på Kulturminnesøk, kommer det opp en nettside med kart over alle fortidsminnene på Sauejordet. Her kan man klikke på hvert enkelt fortidsminne og se hvilken kode fortidsminnet har. Lengre ned på siden kan man så velge ulike koder og lese mer om fortidsminnene.


Kilde:

Kulturminnesøk 

Gravhauger, rydningsrøyser og kalkbrudd på Sauejordet. Kartet viser hvor bildene nedenfor er tatt.
Alle bildene er tatt i 2019 av Knut Erik Skarning. Kilde: Kulturminnesøk
Gravhaug. Bilde 1
Gravhaug
Gravhaug
Gravhaug
Gravhaug
Rydningsrøys. Bilde 2
Rydningsrøys
Steingjerde
Kalkbrudd
Kalkbrudd. Bilde 3
Bilde 1. Se kartet ovenfor. Gravhaugen ligger til venstre for treet. Haugen er ganske lav. Sett fra øst.
Bilde 2. Se kartet ovenfor. Her skal det ligge en rydningsrøys. Sett fra sydøst.
Bilde 3. Se kartet ovenfor. Kalkbrudd. Sett fra øst.