Tilbake til startsiden

Skottebråten

 

Skottebråten var opprinnelig et småbruk under Østre Hosle og har adresse Griniveien 415 og 405. Det ble i 1840 solgt til Vestre Hosle. Senere ble det solgt til Øverland og utskilt som eget bruk.

LOG (Landbrukets Emballageforretning og Gartnernes Felleskjøp) kjøpte en del av eiendommen nord for Griniveien i 1964. LOG flyttet sin virksomhet til Økern på 1990-tallet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) 

Skottebråten 2019. Sett fra øst, fra Griniveien. Foto: Knut Erik Skarning