Tilbake til startsiden

Gjenmurt åpning i fjellet på Sauejordet

 

 

Sauejordet, rett ved gangveien, ligger en gjenmurt åpning som mange tror er en bunker fra andre verdenskrig (1940 - 1945). Men åpningen ble laget tidlig på 1960-tallet i forbindelse med at det ble lagt ned rør som skulle lede drensvann fra de nye boligområdene på Hosle til Øverlandselven. Bak åpningen ligger store rør som leder vann blant annet fra kummer i gatene.


Kilde:

Bjørn Opsahl

  

Over: Vi ser den gjenmurte åpningen midt i bilde. Sett fra sydøst, fra Bispeveien.

Til høyre: Nærbilde av åpningen.
Foto: Knut Erik Skarning