Tilbake til startsiden

Bunker

 

 

 

 

 

Vinteren 1944 - 1945 bygget tyskerne bunkere og tilfluktsrom i området ved Høvik Verk. En bunker lå mellom Høvikodden og Det Norske Veritas. Den er nå murt igjen.


Kilde:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet


 

 

  

Slik så den gjenmurte bunkeren ut i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning