Høvikodden (Høviksholmen)

 

 

 

 

 

Høvikodden, også kalt Høviksholmen, var opprinnelig en husmannsplass under Høvik Søndre. Det er først på kart fra 1825 at det er tegnet inn hus på dette området.

Plassen ble utskilt fra Høvik Søndre og kjøpt av Peter Hansen Øverland i 1845. Han oppførte hovedbygning og uthus og bosatte seg på eiendommen med familien sin. Øverland kjøpte også en del av Høvik Nordre.

Sønnen, Hans Petersen Øverland, overtok gården ved farens død allerede samme år. Hans bodde sine siste år på Høvikodden sammen med sin ugifte datter Caroline som overtok eiendommen etter ham. Hun forærte i 1920 Bærum kommune et gavebrev (et legat) på 200 000 kroner til "Hans Øverlands og hustrus minde". Midlene ble brukt til å kjøpe gården Ekeberg og oppføre "et hjem for eldre Bærumsfolk som tidligere hadde sett bedre dager". Caroline Øverland døde på Høvikodden i 1921. Hennes ugifte bror, Peter Øverland, testamenterte både Høvikodden og Øverland til Det Kongelige selskap for Norges Vel i 1942, samme år som han døde.

Bærum kommune brukte tidlig på 1900-tallet en bygning på Høvikodden til sykestue under epidemier og som tuberkuloselasarett.

Høvikodden ble ved jordbrukstellingen i 1939 registrert med 76 dekar (mål) dyrket jord og
27 dekar skog, samt en besetning på 2 hester og 1 storfe.

Bærum kommune kjøpte Høvikodden noen år etter andre verdenskrig (1940 - 1945) fra
Det Kongelige selskap for Norges Vel som da eide gården.

Henie Onstad kunstsenter åpnet 23. august 1968. Kunstsenteret ligger nær der gårdsbebyggelsen lå tidligere.

Søndre Høvikodden ble fraskilt Høvikodden i 1874 som eget bruk.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

 


 

 

  

Høvikodden gård 1956. Sett fra syd. Vi ser også gartneriet som lå på området.
Kilde: kart.1881
Høvikodden gård 1961. Låven vi ser til venstre er ikke med på bildet ovenfor dette bildet. Der ser det ut til å være gatneri. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Vi ser gården Høvikodden nederst til høyre på bildet. Sett fra syd. Bildet er tatt i 1947.
Kilde: Bærum bibliotek
Hans Petersen Øverland foran driftsbygningen på Høvikodden 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Slik så det ut i 1968 der Høvikodden gård lå. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

Tilbake til startsiden