Tilbake til startsiden

Ekeberg

 

 

 

 

 

Navnet Ekeberg kommer av treslaget eik.

Gården hørte før reformasjonen i 1537 under Asker kirke, og ble senere krongods.
I 1578 er gården nevnt som "Egeberge øde".

Ekeberg ble kjøpt av Løkeberg i 1776. Valborg Hansdatter Løkeberg fikk skjøte på Ekeberg i 1885. Hun var den første i Bærum som dyrket grønnsaker for større salg. Videre restaurerte hun hovedbygningen og tingstua fra 1600-tallet. Tingstua ble revet på 1960-tallet.

Bærum kommune kjøpte Ekeberg i 1924. Dette ble gjort etter at kommunen hadde fått et gavebrev på 200 000 kroner av Caroline Øverland. Caroline Øverland var datteren til Hans Pettersen Øverland som eide Høvikodden. Hun opprettet legatet "Hans Øverlands og hustrus minde" til minne om sine foreldre. Kommunen fikk pengene fra dette legatet på følgende betingelser: "For summen opføres et hjem for ældre Bærumsfolk, som tidligere har set bedre dage."
For midlene fra legatet ble dagens Ekeberg velferdssenter, nå Ekeberg seniorsenteret, og aldersboligene, nå velferdsboligene, i området bygget.

Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Ekeberg oppført med 29 dekar (mål) innmark, herav 10 dekar til grønnsakdyrking, samt 58 frukttrær.

Gården ble utparsellert til boliger før og etter annen verdenskrig (1940 - 1945).

Ekeberg Helse- og Velferdsentral, senere Ekeberg seniorsenter (i dag Hans Øverlands vei 29), har tilhold på gårdens grunn.

På plassen Teiens grunn ble det i 1930 ført opp store veksthus under navnet Solli gartneri, øst for krysset Høvikveien–Dragveien. Gartneriet er senere revet og erstattet av boliger.

Ekebergveien og Ekeberglia har navn etter gården.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

.
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek.

Bærumskart

Bærum kommune (om bruk av legatet)

 

 

  

Ekeberg lå til venstre i dette området. Sett fra syd. Veien oppover til høyre og veien mellom de avlange husene heter begge Hans Øverlands vei. Kilde: kart 1881
Se også Detaljkart og kart med historiske navn
På Ekeberg sto dette huset, Tingstua, som tidligere var tinghus. Bildet er fra 1965.
Kilde: Bærum bibliotek