Tilbake til startsiden

Den eldste skolebygningen

 

 

 

Den første skolen på Høvik verk ble opprettet i 1873 som skole for barna ved glassverket på Høvik. Dette skjedde etter en henstilling fra skolestyret til Glassverkets eier, Harald Berg. Tidligere hadde barna gått på nærmeste bygdeskole som var på Lysaker, eller fått undervisning på kveldene på verket hvis de arbeidet om dagen. Nå hadde antall arbeidere på verket økt, og eieren var etter loven forpliktet til å opprette skole på stedet.

Den eldste skolen lå i et hus på Svartodden hvor også lærerne bodde. Dette huset var opprinnelig bygget som bolig for skotske verksarbeidere. Her var det skole i 20 år. Det var kveldsundervisning fra kl. 18.30 - kl. 20.30 for barn som arbeidet ved fabrikken. Dette varte frem til 1891, da det kom lov som forbød barn i skolepliktig alder å arbeide. Da kunne barna gå på skole om formiddagen.

Ny skole, Høvik Verk skole, ble bygget i 1894.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Bærum bibliotek

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

  

Det grå huset til venstre var den første skolebygningen. Det gule huset midt i bildet var Kontorsjefboligen for Høvik Verk. Til høyre ser vi Dampskipsbryggen, Sjøbodene og Mastebryggen. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Den eldste skolebygningen 1973. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser den eldste skolebygningen til høyre og Kontorsjefboligen til venstre.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning