Tilbake til startsiden

Høvik Verk speidergruppe og Blommenholmspeiderne

 

 

 

 

 

Høvik verk speidergruppe
I september 1925 møttes noen gutter i et rom på loftet i den gamle stallbygningenHøvik Verk. Alf Larsen og Grosserer Gulbrandsen stiftet guttetroppen 2. Høvik i Norsk Speidergutt-Forbund.

Fem år senere, i 1930, startet Ragnhild Halmdahl jentetroppen Høvik 1 KFUK. De holdt også til i stallbygningen.

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) var alt speiderarbeid forbudt, men noe effekter og utstyr ble gjemt unna. Dette ble tatt i bruk da speiderne kom i gang igjen i 1945.

Guttene fikk etter hvert møtelokaler på Høvik Verk skole, mens jentene holdt til på Høvik skole.

I 1972 kunne speiderne flytte inn i det nye menighetshuset ved Høvik kirke.

Jentelaget fra Høvik Verk vant Hjortepokalen i 1986. Det ble laget reportasje om dette i NRK-programmet "Norge rundt". Konkurransen gikk ut på å klare seg i fjellet om vinteren. Jentelaget har også vunnet Den Gyldne Snøspade for beste hule, og speideravisen HV-posten ble flere ganger tildelt Den Gyldne Fjærpenn som landets beste speideravis.

Høvik Verk speidergruppe har arrangert JOTI (speiderkommunikasjon over internett), og har hatt kontakt med venner i over 40 land gjennom dette arbeidet.

Høvik Verk speidergruppe har hatt vennskapstropper i Wales, Skottland og England.

Speidergruppen er i dag (2019) den største gruppen i Asker og Bærum, og består av en småspeidergruppe på omkring 30 barn (3. og 4. klassinger) og en tropp bestående av vel 55 speidere (5. - 10. klasse).


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

 

Blommenholmspeiderne
I 1935 ble 1. Blommenholm speidertropp stiftet med Filip Agerup som leder. Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble speiderbevegelsen forbudt, og alt utstyr ble konfiskert av tyskerne. Noen av de eldre speiderne ble da med i motstandsbevegelsen.

Etter krigen ble det på nytt stor aktivitet, og på årsmøte i 1945 ble 22 gutter i alderen 11 – 13 år opptatt. Det var stor aktivitet de følgende årene. Blommenholm ulveflokk for gutter i
alderen 8 – 11 år ble stiftet, og ble ledet av Karen Evensen, født Lindemann, i 24 år. Etter hvert ble det seks speidertropper og to ulveflokker. I tillegg kom eldre speidere som organiserte seg som Birkebeinere og Rovere.

Speiderne deltok på landsleire, og de organiserte turer innenlands og utenlands. Høydepunktet var turen til USA i 1973.

I 1963 ble 1. Blommenholm stiftet, og noe senere 2. Blommenholm. Fra 1979 ble forbundene for jenter og gutter slått sammen.

Etter 1980 sank tallet på speidere, og i noen år var det bare 2. Blommenholm tropp som var aktiv. 1. Blommenholm ble imidlertid startet på nytt i 2007 med Janne-Marie Røising som leder.

I dag (2019) er det ingen aktive Blommenholmgrupper.


Kilde:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel 

Stallbygningen 1910. Til høyre ser vi en trapp opp til et møterom på loftet. På loftet i denne bygningen startet speidertroppene på Høvik Verk. Vi ser Slottet bak.
Kilde: Bærum bibliotek