Tilbake til startsiden

Høvikommen

 

 

 

 

 

Høvikommen var en husmannsplass som opprinnelig lå under Høvik Søndre, og som ble fraskilt og solgt til Høvikodden (Høvikholmen) i 1849. Det lå en kalkovn her, og husmannens hovedoppgave var kalkbrenning.

Ovnen sto ca. 100 m vest for Veritasbrygningene og var bygget opp av rundkamp med bruddstein mellom. All kalken som ble brent på Høvikommen ble fraktet med båt, eller dradd over isen, inn til byen. Veiene var for dårlige til tunge lass. Kalken ble brukt til å bygge Akershus festning og til å bygge opp byen etter de mange bybrannene. Etter at Oslo brant i 1624 ble Christiania grunnlagt, og Christian IV innførte murtvang for å hindre flere branner.

Det er uvisst om det ble benyttet kalkstein fra området eller om det ble fraktet kalkstein inn til Høvikommen fra øyene, der man vet det finnes kalksteinsbrudd.

Se også Mer om kalkbrenning

Ved Høvikommen hadde Høvik Søndre båtplass.

På plassen ble det i 1835 dyrket 4–5 dekar (mål) korn og 2 dekar poteter. Husdyrene, to kyr og tre sauer, hadde sommerbeite på en eller flere av øyene.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Lokalhistoriewiki

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon


 

 

  

Her lå husmannsplassen Høvikommen. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning