Tilbake til startsiden

Nyborg

 

 

 

 

 

Nyborg var en husmannsplass under Ramstad. Den lå nord på eiendommen, på Nyborgåsen, og ble ryddet omkring 1850. Adressen i dag er Dragveien 24.

I 1865 hadde plassen 1 ku, 3 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre og satte
5 tønner poteter.

Plassen ble utskilt fra Ramstad i 1910 til glassarbeider Ingvald Engebretsen ved Høvik Verk.
Et av Ingvalds barnebarn, Svein Erik Engebretsen, bor nå (2019) i nabohuset, og han sørger for vedlikehold av husmannsstua. Han har av og til skoleelever inne for å lære dem om hvordan det var å leve i en annen tid.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærums bibliotek

 

 

  

Slottet 2016. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Se også Detaljkart

Ovenfor: Stuen på Nyborg 2019. Lite er forandret fra da Ingvald Engebretsen bodde her med kone og 10 barn.

Til høyre: Et isskap der man kan legge inn isblokker i den øverste skuffen og samle opp smeltevannet i den nederste.
I skapet i midten sto varene som skulle kjøles.

Foto: Knut Erik Skarning

Ovenfor: Det gamle våningshuset på husmannsplassen Nyborg 2019. Sett fra sydvest.

Til høyre: I gangen man kommer inn i, henger en lampe laget på Høvik Verk. Glassarbeider Ingvald Engebretsen, som bodde i huset, hadde tilgang på lamper.

Foto: Knut Erik Skarning

Kjøkkenet på Nyborg. Foto: Knut Erik Skarning