Tilbake til startsiden

Sarbuvollen og Sarbuvollen bad

 

 

 

 

 

Sarbuvollen (Sarbuvolden) var en husmannsplass under Høvik Nordre. Plassen het
på 1700-tallet Saltbuevolden. Navnet skriver seg fra tiden frem til 1600-tallet da salt ble fremstilt ved å koke sjøvann. Sannsynligvis sto det her en saltkjele inne i en bu.

Det siste våningshuset som sto her, ble reist på 1880-tallet.
Huset står i dag (2019) i Sarbuvollveien 23.

Det gikk en kjørevei fra Høvik Nordre ned til Sarbuvollen og sjøen. Veien ble utvidet da den ble brukt til å frakte materialer til byggingen av Høvik kirke.

I 1902 ble eiendommen solgt til Bærum kommune, og det ble oppført brygge, badehus og båtplasser.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

 

 


 

 

  

Se også Detaljkart
Våningshuset på Sarbuvollen 2019. Sett fra nord. Vi ser huset til Bærum Seilforening til høyre. Foto: Knut Erik Skarning
Sarbuvollen bad 1910. Kilde: Bærumbibliotek
Våningshuset på Sarbuvollen 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Sarbuvollen bad 1923. Kilde: Bærumbibliotek