Tilbake til startsiden

Teien (Teigen) og Solli gartneri

 

 

Teien (Teigen) var en husmannsplass under Ekeberg. Som navnet sier var plassen en langstrakt teig. Den lå langs en liten bekk i grensen mot Ballerud. Høvikveien går i dag langs vestsiden der plassen lå. Plassen Teien er avmerket på kart fra 1825.

På plassen Teien var det i 1865, 1 ku og 1 sau. De sådde 1/4 tønne bygg, 1 t. havre, og de satte 3 tønner poteter.

Etter at frøken Valborg Løkeberg overtok Ekeberg, brukte Ekeberg jorda på Teigen. Plassen Teien ble senere solgt ut.

I 1930 ble det bygget store veksthus på plassen. Eiendommen ble kalt Solli gartneri. Hele arealet, ca. 10 dekar (mål), ble bebygget med veksthus for dyrking av agurker og tomater. Senere ble produksjonen lagt om til blomsterdyrking. Solli gartneri var den gangen et moderne anlegg.

Noen år etter 1945 ble Solli gartneri nedlagt, og hele arealet langs Høvikveien ble bebygget med bolighus.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

  

Slik ser det ut i dag der Teien og Solli gartneri lå. Teien lå øverst til høyre, gartneriet lå nedenfor til høyre. Veien til venstre er Høvikveien. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Teien lå i dette området
Gartneriet lå i dette området
Solli gartneri 1953. Til høyre ser vi Høvikveien kjøtt og kolonial AS. Sett fra nord.
Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også Detaljkart